עוד פיתוח של תאורת לד מבית לדסגו טכנולוגיות.

תאורת ה BIO נראית בצורתה החיצונית כמו תאורת הצפה רגילה, אך אם נביט מקרוב נבחין
שהצ'פ לד ממוקם באופן אסימטרי, בצידו הפנימי של גוף התאורה והרפלקטורים בהתאם..
מה שמקנה לנו נצילות גבוהה יותר של התאורה.

פיתוח זה מבית לדסגו, כמו פיתוחים אחרים, מהווה צעד נוסף של מוצר עם נצילות אור גבוהה יותר
ונצילות שטח אור גדולה יותר.

חשוב להדגיש שצבע האור הוא חם ! עובדה הגורמת לכך שהפרוז'קטור משמעותית פחות
מסנוור למרות תפוקת האור הגדולה.

עוד חשוב להדגיש שבזכות היות הפנס מסוכך אין פלישת אור ואין פגיעה בטבע ובשמי הלילה.
יצויין גם שיחס ההארה הוא 1:2 וע"י הוספת מגן יחס ההארה גודל ל 1:3

בתמונות שלפננו, אנו רואים את השימוש בתאורת ה BIO כפי שהיא באה לידי ביטוי בהתקנה
במדעטק – מוזיאון המדע הלאומי למדע וחלל בחיפה.