על הפרוייקט

החלפת תאורת הסניף לתאורת לד- גוף תאורה פרבולי

.