על הפרוייקט

החלפת התאורה לתאורת לד ברחבי בית הספר.

.