על הפרוייקט

הקמת עיר חכמה בסרביה, החלפת תאורת הרחוב.

.